MODIFICACION SAIDAS SERVIZO COMEDOR/MADRUGADORES

Boas tardes familias….

Vaise implantar una modificación no horario de recollidas no Servizo de Comedor. Esto faise para poder escalonar as saídas e que as familias se aglomeren o mínimo na entrada do colexio. 

O horario é o seguinte:

As 15:30 Infantil

As 15:40 Primaria

As familias que vaian recoller varios nenos do servizo que sexan de Infantil e Primaria simultáneamente, deben poñerse en contacto coas persoas que levan o servizo de comedor para informarlles en que tramo van recoller aos nenos, se é as 15.30 ou as 15:40. Esto debe facerse de xeito estable ao longo do curso.

Esta modificación se implanta pola seguridade das persoas usuarias do servizo, a das súas familias e a das persoas que traballan coidando e axudandonos a conciliar con este valioso servizo.

Un saúdo

A Directiva da ANPA