BECAS COMEDOR 2021

Ola, bo día

Comunicámosvos que está publicada a listaxe  de persoas propostas definitivamente como beneficiarias e a súa puntuación outorgada da convocatoria de axudas de bolsa comedor 2021/2022

Taboleiro de anuncios e edictos municipal https://sede.coruna.gob.es/

Páxina web de servizos sociais

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/beca-comedor-2021-2022-publicacion-del-listado-de-personas-propuestas-definitivamente-como/suceso/1453771816093

Saúdos

A Directiva da ANPA.