SUBVENCION COMEDOR

Queridas familias:

Como cada ano,  xa temos a listaxe de familias beneficiadas pola subvención de comedor. Este ano para simplificar a operativa, ao igual que o ano pasado,  imos facer que Jardanay sexa quen faga a transferencia a cada unha das familias beneficiarias, xa que dispoñen das contas onde se cobraba o servizo o ano pasado.

Se na actualidade non dispoñedes da mesma conta, por favor, antes de rematar as clases o día 22 enviádenos un e-mail a anpafaro@hotmail.com indicando o nome do/a menor usuario/a do servizo e un certificado ou xustificante da entidade bancaria onde aparezan os datos de número de conta e titular onde queredes recibir os cartos da subvención.

Recordade que a transferencia ten un custe, e que cada familia asume o seu e se desconta da cantidade a ingresar, este ano o custe é de será de 1,50€,

Como os anteriores anos, seguimos propondo doar parte deste importe. Dado que os anteriores sistemas de doazón complicaban a xestión,  este ano optamos por facer a transferencia a todas as familias beneficiarias,  se despois as familias, que vexan que poden e queren facer a doazón, poderan facelo por medio de transferencia devolvendo o importe á conta da ANPA Faro:

ES87 0081 2189 1200 0108 5516 indicando no concepto que se trata dunha doazón. Compre recordar que, moitos nolo preguntades, esta doazón non desgrava no IRPF xa que a ANPA non ten estatus de Utilidade Pública.

Faremos que os fondos de doazón vaian para mellorar as instalacións e servizos do centro educativo e pouco a pouco imos materializando os cambios grazas á vosa contribución en anos anteriores.

Moitas gracias.

A Directiva da ANPA.