EXTRAESCOLARES 2021-2022

HORARIOS Educacion Infantil


HORARIOS Educacion Primaria

No caso de Primaria, os grupos de idades son diferentes según cada actividade.
Pode ser: toda primaria (EP), ou únicamente dous ou tres cursos de primaria (123EP por exemplo, estaría dirixido a alumnos de 1º, 2º e 3º). É necesario por tanto comprobar o día e hora na que pode apuntarse o alumno, según o seu curso.


INSCRIPCIÓN, PREZOS E FORMA DE PAGO

As actividades extraescolares propostas para o curso 2020-2021, están agrupadas dentro de:

  • propostas de lecer educativo da Federación Provincial de Anpas, en colaboración co Concello da Coruña (en amarelo no horario)

(Baloncesto, Predeporte, Patinaxe, Xogos Ritmicos, Ritmo, 1-2-3 Acción!, English Lab)

  • actividades ofertadas a través da empresa Xogos da Amizade

(Matematízate, Fun English, Judo, Badminton, Robótica, Teatro, Debuxo e Pintura, Futbol)

Cada opción ten un método de inscripción e forma de pago diferentes.

Para que a inscripción sexa válida, é necesario en primeiro lugar ter cuberto o formulario de inscripción no Anpa Faro e facer o abono da cota de 23€ anuales (por familia).

Baloncesto, Predeporte, Patinaxe, Xogos Ritmicos, Ritmo, 1-2-3 Acción!, English Lab

Período de inscrición: ata o 19 de setembro.

A inscrición farase en liña a través da seguinte ligazón:

Aboaranse (mediante domiciliación bancaria) 3 cotas ao longo do curso 21/22 nos seguintes períodos:

Todos os escolares inscritos aboarán unha única cota anual de 4€ en concepto de seguro de accidentes, que lles dará cobertura en todos as actividades xestionados pola Federación de Anpas para o curso 21/22.

Estarán exentos de calquera cota (agás a do seguro de accidentes) os nenos ou nenas que xustifiquen ser beneficiarios da beca comedor para o curso 21/22.

Matematízate, Fun English, Robótica, Judo, Badminton, Teatro, Futbol

Período de inscrición: ata o 19 de setembro.

A inscrición farase en liña a través da seguinte ligazón:

Aboaranse 3 cotas ao longo do curso 21/22 nos seguintes períodos:

• novembro (cota de outubro-novembro-decembro)

• xaneiro (cota de xaneiro- febreiro- marzo)

• abril (cota abril- maio)

O importe depende da actividade:


DETALLE DAS ACTIVIDADES

A continuación podes consultar o detalle dos obxectivos e funcionamento de cada unha das actividades
propostas.

Teatro

Robotica

Matematízate

Judo

Fútbol Sala

Fun English

Badminton

Debuxo e Pintura

1-2-3 Acción!

Proxecto que ten como obxectivo a dramatización e expresión corporal para os máis pequenos.

Xogos Ritmicos, Ritmo, Predeporte, Baloncesto

O programa de Deporte no Centro, favorece o desenvolvemento integral do alumnado a través da práctica física e deportiva.

As propostas están adaptadas ao nivel madurativo dos participantes, comezando co xogo como recurso pedagóxico na etapa infantil, e o deporte nos últimos anos de primaria.

Sempre que o tempo o permita, intentarán aproveitarse os espacios exteriores para a práctica deportiva.

En Predeporte, o obxectivo será a toma de contacto con diferentes deportes de equipo e individuales como pode ser Baloncesto, Balonmano, Atletismo e outros. Unha vez iniciado o curso, o monitor adaptará o contido semanal ás preferencias dos alumos, podendo variar por mes, trimestre, ou adicando un dos días da semana a unha práctica deportiva concreta.

En Patinaxe, os alumnos deben levar o seguinte equipamento: proteccións de mans, cóbados e xeonllos, casco, e patíns. É conveniente que sexan autónomos á hora de poñer/quitar este equipamento, xa que os pais non temos permitido o acceso ó centro.

English Lab

Novo programa de idiomas, o cal ten como obxectivos xerais, fomentar o coñecemento do idioma nun contexto lúdico, e adquirir competencia comunicativa na súa faceta oral; escoita e fala..

Contidos:

– 1º e 2º: Reforzo do léxico e das construcións sintácticas básicas, así como achegamento a contidos gramaticais básicos.

– 3º e 4º: Ampliación e reforzo do léxico e das construcións sintácticas, así como reforzo de contidos gramaticais básicos.

– 5º e 6º: Profundización nas construcións sintácticas, gramaticais e sintagma verbal, así como ampliación e reforzo de léxico.

Máis detalle dos programas da Federación de Anpas, en el siguiente enlace:

programas-fed_anpas-2021-22.pdfPodes descargar o documento completo con toda a información, na seguinte ligazón:


A %d blogueros les gusta esto: