Becas comedor 2016-2017

O martes 5 de abril de 2016, publícouse no BOP da Coruña as bases que rexerán a nova convocatoria do Programa de Bolsa comedor do Concello da A Coruña para o curso 2016-2017.

 

O prazo para solicitalas é do 6 ao 22 de abril, ambos os dous incluídos, e realizarase preferentemente nos Rexistros municipais.

 

Na propia convocatoria, que se achega en pdf, figuran os Anexos 1 e 2 que se deben presentar, debidamente cubertos e asinados, xunto co resto da documentación xustificativa que se recolle na Base 8 da convocatoria. Achéganse por separado por se son de interese.

 

Aínda que gran parte dos requisitos e condicións manténse como en convocatorias anteriores, cómpre sinalar a principal, que é que tódolos centros públicos de infantil e primaria (CEIP), secundaria (IES) e de educación especial (CEE, sexa cal sexa a súa titularidade), teñen cobertura TOTAL do coste do seu comedor escolar. Inclúese polo tanto o IES Elviña (o único con comedor) e o CEE Ntra. Sra. de Lourdes-Aspronaga, centro de educación especial concertado.

 

A información e os impresos pódénse obter na web municipal de servizos sociais

(www.coruna.es/serviciossociales), no teléfono 010 de información cidadá e nos centros cívicos municipais.

 

Programa municipal de traballo con familias

Concello da Coruña

 

Anexo 1 Declar. responsable. 2016-2017

Anexo 2 (autoriz. datos AEAT) 2016-2017

Convocatoria bolsas comedor 2016-2017 (BOP 5-4-2016)

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Informámosvos que a consellería de Educación ven de publicar a convocatoria de Axudas para a adquisición de libros de texto para o próximo curso 2013 – 2014. No enlace podedes consultar os requisitos e descargar os impresos de solicitude, o prazo de presentación para o alumnado de educación primaria e educación especial é do 3 de xuño ao 3 de xullo de 2013, ambos inclusive.

https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B

 

 

 

NOVIDADES

Informamos que esta mañá xa se tomaron as fotos para a orla do alumnado de último curso de Educación Primaria. Estaba previsto facelo tamén para os do último curso de Infantil, pero non foi posible por que varios estaban con varicela.

As persoas interesadas en adquirilas podedes solicitalas á ANPA na oficina.

Por outra banda, como xa anunciamos, hoxe veñen de publicarse as bases para a concesión das bolsas de comedor. Aquí vos deixamos o enlace para que as podades consultar e obter os impresos.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/04/09/2013_0000003992.pdf

BOLSAS PARA COMEDOR

Comunicamos a todos os usuarios e usuarias do servizo de comedor que está previsto para o próximo día 9 de Abril de 2013 a publicación das bases para as bolsas de comedor do próximo curso 2013/14, na que figurarán xa os impresos necesarios para a súa solicitude e a documentación a acompañar. Resumimos a continuación os puntos máis relevantes:

. Prazo de presentación: 15 días hábiles a contar desde o día seguinte á súa publicación.
. Lugar de presentación: Rexistro Xeral de Entrada do Concello e en calquera das súas sedes. O lugar máis próximo ao noso centro tédelo en Urbanismo.
. Renda: Este ano para ser concedida, a renda per cápita (por compoñente) da unidade familiar non pode superar os 4.153,58€ anuais.

Importante: Debido a que o prazo de presentación é moi curto e a documentación requirida é moita, podedes presentar a instancia cos documentos que teñades nese momento e así entrar dentro do prazo, posteriormente podedes entregar a documentación restante.

Aproveitamos para recordarvos que a partir do día 15 de Abril  poderedes formalizar a reserva de praza de comedor e madrugadores para o curso 2013/14. Para o que podedes recoller e entregar  os impresos na ANPA. Antes da súa entrega é requisito imprescindible ter pagado 20€ en concepto de cota anual como socio. Isto vai dirixido a usuarios bolseiros e non bolseiros.

O alumnado que xa o estexa a utilizar tan só terá que entregar o impreso de renovación e os novos e novas solicitantes entregarán impreso de alta e domiciliación bancaria.

O pago da cota da ANPA lembrámosvos que é unha achega que se fai para que esta asociación poida levar a cabo xestións (comedor, madrugadores), eventos (festas), desenvolvemento de actividades extraescolares e achega do material necesario para o desenvolvemento das mesmas así como para os gastos varios que repercuten sobre a Asociación no desenvolvemento destas xestións (teléfono, compulsas, material de oficina, etc).

Sen máis quedamos á vosa disposición para calquera consulta ou dúbida no local da ANPA, a través do noso teléfono, do correo electrónico ou podedes comentar aquí no blog.